Pompa ciepła zużycie prądu

pompa ciepła zużycie prądu

Pompy ciepła to coraz częściej pojawiające się w planach inwestorów, sposoby na ogrzanie budynków, zwłaszcza w zabudowie jednorodzinnej. Pompy ciepła polecane są, jako oszczędne oraz przede wszystkim bardzo ekologiczne ogrzewanie domu. Jednakże, to, jakie realne koszty ogrzewania uzyskamy w wyniki eksploatacji zamontowanego przez nas systemu grzewczego z pompą ciepła może odbiegać od tego, czego oczekiwaliśmy.

pompa ciepła zużycie prądu

pompa ciepła zużycie prądu

Koszt eksploatacji pompy ciepła

Zasadniczo koszt ogrzewania pompą ciepła jest niewysoki, gdyż opiera się w głównej mierze na niewielkich ilościach potrzebnej do podtrzymania pracy całego układu, a przede wszystkim sprężarki, energii elektrycznej. Mimo że, energia elektryczna jest droga, to jednak pompa ciepła nie wykazuje dużego zużycia prądu. Koszt pompy ciepła sprowadza się więc, w takim przypadku, przede wszystkim do wysokich kosztów zakupu i instalacji całego systemu.

Od czego zależy zużycie prądu przez pompę ciepła

To ile prądu zużywa pompa ciepła, a w rezultacie ogólne koszty eksploatacji tego typu ogrzewania związane jest z wielorakimi dodatkowymi aspektami. Znacznie wyższe od przewidywanych koszty ogrzewania pompa ciepła mogą być związane ze źle zaprojektowaną instalacją, zbyt mało wydajnego dolnego źródła ciepła, źle dobranej mocy pompy ciepła czy np. złej izolacji budynku. Eksploatacja w wyżej wymienionych warunkach, tego typu ogrzewania może być nieekonomiczna i nieefektywna.

Kalkulator zużycia prądu przez pompę ciepła

Przed decyzją o zainwestowaniu w pompę ciepła należy najpierw zorientować się jaki prognozowany może być stosunek ilości dostarczonego ciepła do ogrzania budynku i wody użytkowej, do ilości prądu zużytego przez pompę, czyli tzw. SCOP. Obliczenia takie można wykonać za pomocą kalkulatorów dostępnych na stronach internetowych.

Zobacz również: aplikacja do sterowania podłogówką, zasada działania pompy ciepła.