Ogrzewanie podtynkowe

ogrzewanie podtynkowe

Ogrzewanie podtynkowe, ścienne jest technologią grzewczą, coraz częściej docenianą przez inwestorów, tworzących domy mieszkalne, zwłaszcza jednorodzinne. Dzieje się tak głównie z uwagi na możliwość stworzenia zdrowych warunków mieszkania i wysoki, uzyskiwany, komfort cieplny we wszystkich ogrzewanych pomieszczeniach, przy jednoczesnym niewielkim zużyciu energii. Jednocześnie ogrzewanie pod tynkiem jest bezpieczne i mało awaryjne, a jago obsługa nie nastręcza większych trudności.

Ogrzewanie podtynkowe

Ogrzewanie podtynkowe wchodzi w skład grupy ogrzewań tzw. płaszczyznowych, razem z ogrzewaniem sufitowym czy podłogowym. Jego cechą charakterystyczna jest przekazywanie ciepła poprzez rury lub panele grzewcze umieszczone pod tynkiem. Co istotne ciepło przekazywane do pomieszczeń rozprowadzane jest równomiernie przez całą powierzchnie, na której zlokalizowane zostały grzejniki podtynkowe.

Typy ogrzewania ściennego

Ze względu na to, w jaki sposób zasilane jest ogrzewanie ścienne, można rozróżnić kilka typów ogrzewania. Pierwszym z nich jest ogrzewanie wodne, gdzie funkcję grzejników pełnią rury z wodą podgrzewaną w określonym źródle ciepła. Tego typu ogrzewanie współpracuje zarówno z kotłem na drewno, węgiel bądź gaz, jak również z pompą ciepła czy kominkiem z płaszczem wodnym. Drugim typem jest ogrzewanie zasilane energią elektryczną z sieci.

Wprawdzie najpopularniejszą instalacją ścienną jest ogrzewanie wodne, jednak może ono sprawiać pewne trudności przy montażu w ścianie. Przede wszystkim standardowe tynki będą za cienkie dla właściwego pokrycia instalacji i konieczne jest robienie bardzo grubych warstw tynku. Ponadto przy jakiejkolwiek awarii, konieczne jest kucie ścian i w rezultacie dość gruntowny remont.

ogrzewanie ścienne

ogrzewanie ścienne

Wad takich nie ma kaloryfer podtynkowy, będący głównym elementem nowej generacji systemu ściennego. Tego typu grzejniki podtynkowe składają się z zlokalizowanego przy podłodze kolektora wodnego, od którego energia rozprowadzana jest przez aluminiowy radiator. Ten ostatni pracuje w cienkiej warwie tynku, co jednocześnie ogranicza do minimum bezwładność cieplną ale i pozwala na precyzyjne sterowanie temperaturą.

Zobacz również: zasada działania pompy ciepła, pompa ciepła zużycie prądu.